fbpx
Drogi użytkowniku,
Aby usunąć dane, które Tropiciel zgromadził na twoim koncie, musisz wejść do aplikacji do swoich ustawień konta i nacisnąć przycisk „Usuń konto”. Jeśli nie utworzyłeś konta, wystarczy odinstalować aplikację, a dane o przebiegu Twoich gier zostaną usunięte automatycznie.

Zespół Tropiciela
Dear User,

To delete the data that the StoryTale has collected on your account, you need to go to the application to your account settings and press the „Delete account” button. If you haven’t created an account, just uninstall the app and your game data will be deleted automatically.
StoryTale Team

Copyright © 2020 Tropiciel.