fbpx

Polityka Prywatności aplikacji Tropiciel

1. Informacje ogólne:

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z aplikacji mobilnej Tropiciel.
 • Administratorem danych osobowych uzyskanych za pomocą aplikacji jest eDialog Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 121, 91-863, KRS 0000333352, NIP 725-200-19-65, REGON 100711117.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Prawa użytkowników:

 • Użytkownicy mają prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania swoich danych osobowych.
  • Usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych:

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Informacje o transferze danych:

 • Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (DPO) pod adresem: dpo@edialog.pl.

7. Prawo do wniesienia skargi:

 • Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Sposób pozyskiwania informacji:

 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z zasad konkretnej gry, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Bezpieczeństwo danych:

 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Informacje o położeniu urządzenia:

 • Informacje o położeniu urządzenia nie są przechowywane, a jedynie porównywane z zawartością bazy punktów topograficznych.
 • Numer IMEI urządzenia jest przechowywany w celu zapobiegania uruchamiania gry na wielu urządzeniach na raz.

11. Zmiany w polityce prywatności:

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej aplikacji. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Linki do stron internetowych:

 • W aplikacji mogą pojawiać się linki do stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej aplikacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą firmę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. Dane potrzebne do działania aplikacji Tropiciel:

 • Tropiciel do działania potrzebuje poniższych danych:
  • Nick
  • Adres email
  • Zdjęcie profilowe (opcjonalnie)
  • Dostęp do lokalizacji urządzenia mobilnego
  • Dostęp do Bluetooth w celu odnajdywania urządzeń NFC, BLE w najbliższej okolicy do realizacji wyzwań związanych z grą.

14. Przetwarzanie danych w aplikacji Tropiciel:

 • Tropiciel przetwarza powyższe dane w celu realizacji gier terenowych, usługi e-przewodników za pomocą urządzenia mobilnego.
 • Nick (w serwisach połączonych za pomocą logowania typu FACEBOOK, GOOGLE lub APPLE mogą to być IMIĘ oraz NAZWISKO) wykorzystujemy do:
  • Identyfikacji użytkownika na liście uczestników, wyświetlania jego pozycji w rankingu i komunikacji wewnętrznej.
 • Adres e-mail wykorzystujemy do:
  • Komunikacji
  • Unikalnej identyfikacji użytkownika w trakcie działania aplikacji. Do każdego adresu e-mail może być przypisany tylko jeden użytkownik.
 • Zdjęcie profilowe, pobierane z powiązanego serwisu logowania lub wgrywane przez użytkownika wykorzystujemy do:
  • Prezentacji graficznej gracza na liście rankingowej.
 • Dostęp do lokalizacji wykorzystujemy do:
  • Realizacji podstawowego działania aplikacji Tropiciel, czyli zgodnie z założonym scenariuszem gry lub przewodnika sprawdzanie pozycji za pomocą GPS użytkownika, sprawdzanie jej poprawności i nawigowanie do celu.
 • Dostęp do Bluetooth, BLE, kamery urządzenia mobilnego, NFC wykorzystujemy do:
  • Realizacji scenariusza gry lub przewodnika wymagającego sprawdzenia otoczenia pod względem przebywania w bliskości z urządzeniami założonymi w scenariuszu gry lub przewodniku. Kamera służy do realizacji specjalnego typu zagadki w formie AR.

15. Usunięcie danych logowania:

 • W celu usunięcia danych logowania związanych z Facebookiem, prosimy o wysłanie maila na adres info@geotropiciel.pl zawierającego nick, adres mail użytkownika, w tytule wpisując „Usunięcie danych Facebook”.

16. Kontakt:

 • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem biuro@edialog.pl.

Copyright © 2020 Tropiciel.